تست عوارض آنلاین
 • 1

  ورود اطلاعات قبض

 • 2

  تأیید اطلااعات

 • 3

  پرداخت با کارت بانکی

 • 4

  تأیید پرداخت

پرداخت بابت :
ریال
اطلاعات سازمان
Trez
استان
مازندران
شهر
بابل
شماره حساب
5338939414
نام بانک
بانک ملت
نکات
نماد اعتماد الکترونیک