شرکت ترز رایان
 • 1

  ورود اطلاعات عوارض

 • 2

  تأیید اطلااعات

 • 3

  پرداخت با کارت بانکی

 • 4

  تأیید پرداخت

پرداخت بابت :
ریال
اطلاعات سازمان
شرکت ترز رایان افزار
استان  :  مازندران
شهر  :  بابل
نکات
 • برای پرداخت اینترنتی عوارض از شناسه واریز، مبلغ و نوع عوارض مندرج در قبض عوارض استفاده نمایید.   نمونه قبض
 • به منظور اطلاع رسانی بعدی لطفا نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.