شرکت ترز رایان

استعلام و پیگیری پرداخت


روش اول: استعلام از طریق شماره پیگیری
روش دوم: استعلام از طریق شناسه واریز
نکات
  • توصیه می شود قبل از پرداخت فایل راهنما را مطالعه فرمایید.   فایل راهنما